Drömmen att rida kan gå i uppfyllelse

Home / Drömmen att rida kan gå i uppfyllelse

Drömmen att rida kan gå i uppfyllelse

Det är aldrig för sent att börja rida. Oavsett ålder kan du sätta igång så fort du anmält dig till en ridskola. Att rida är både motion och avkoppling samtidigt, och samspelet med hästen ger den här sporten någonting alldeles extra. Hänsyn till djuret som möjliggör sporten och skötseln av detta är en del av att rida. Andra delen är utmaningen i att lära sig att samverka med hästen under ridningens gång och den intensiva upplevelse som ridning faktiskt är.

Ridskolorna i Sverige är många och detta speglar det stora antalet personer som rider i vårt land. På skolorna där du lär dig rida är det viktigt att kunskapen förmedlas på ett bra sätt och att den sociala gemenskapen fungerar. Att sköta hästarna i ett stall är ofta ett samarbete med andra människor, så det är viktigt att den sociala aspekten uppmärksammas och sköts om.

Rida en folksport alla kan lära sigAtt rida är en älskad sysselsättning för många

I vårt land är det mycket vanligt att rida, för ridskolorna och stallen är många och det ligger förmodligen en anläggning i närheten av de flesta av oss. Svenska Ridsportförbundet verkar för att dessa anläggningar ska bli säkra och moderna. Dessutom verkar de för en dialog mellan kommuner och ridanläggningar för att skänka ridsportens betydelse för folkhälsan större uppmärksamhet. Ridning är nämligen någonting som ett mycket brett invånarskikt kan ägna sig åt, från barn över vuxna till äldre, och även handikappade människor.

En framgångshistoria som uppmanar till att rida är det Ridborgarmärke som infördes 1978 och sedan dess blivit enormt populärt. Föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan genomföra märkestagningen till Ridborgarmärket. Dessa föreningar investerar i ett visst antal simborgarmärken och satsar på att få så många av sina ryttare att ta detta märket som möjligt inom en viss tidsperiod. Med denna målsättning kan den vara med och tävla om att vinna priser i form av pengar eller ridutrustning.